Objekti ja tehnika valve

Tegeleme erinevate objektide mehitatud valvega nagu ehitusplatsid ja -konteinerid, hooned, soojakud jms. Lisaks pakume teenust ka tehnika valveks, olgu selleks kas ehitustehnika või muu. Tavaliselt jäetakse ehitusobjektidel tehnika seisma, et järgmisel päeval tööga jätkata. Sellisel juhul on kasulik öösiti kasutada mehitatud valvet, et hoida väärisvaral silma peal ning reageerida, kui tekib kahtlus või oht varguseks. Kuna praktika näitab, et antud teenus vajab väga mobiilset personali valmisolekut, suudame oma klientidele seda ka võimalikult kiiresti ja paindlikult pakkuda. Meie võimekus on klienti aidata igal ajal.

Võta ühendust!

Objekti ja tehnika valve