Liiklusreguleerimine

Liiklusreguleerijate abi vajatakse erinevates olukordades, kus tavaliiklus on häiritud või on vaja liiklust ajutiselt ümber korraldada. Koolitamata ja kogemusteta reguleerija võib oma tegevusega põhjustada korvamatuid tagajärgi. Liiklusreguleerija oskuslikust tegutsemisest sõltub liikluse sujuvus ja reguleerija enda ning liiklejate ohutus. Meie koolitatud ning nõuete kohase varustusega liiklusreguleerijatega muudame liiklemise üheselt arusaadavaks ning turvalisemaks.

Lisaks liikluse reguleerimisele tegeleme ka parkimiskorraldusteenuse pakkumisega. See teenus aitab lahendada kliendi probleemid, mis on seotud parkimiskorra loomise ning korraldamisega. Samuti on oluline roll liiklus- ja parkimiskorraldusmärkide ning  infotahvlite paigaldamisel. Pädevate parkimiskorraldajate ja kooskõlastatud liiklusskeemide abil suudame garanteerida kliendile parkimisala efektiivse kasutamise ning korrapärase ja tõrgeteta liikluse. Meilt saab küsida head nõu parkimiskohtade paigutuse, liiklusskeemi väljatöötamise ja muu parklatega seonduva osas.

liiklusreguleerimine

Liiklusskeem kujutab endast plaani, millele on peale kantud liiklusmärgid ja muud liikluskorraldusvahendid. Skeemi vajadus tuleneb asjaolust, et märkide paigaldused (ajutised/püsivad) tuleb kooskõlastada tee omanikuga, olgu selleks siis Maanteeamet, omavalitsus, juriidiline isik või eraisik. Oleme skeeme koostanud väga erinevate tööde ja ürituste jaoks: avalikel üritused, ehitusobjektid, teetööde viitade paigaldus jms. Andke meile teada, millist olukorda on teil vaja lahendada ning meie koostame ja kooskõlastame selleks vajaliku liiklusskeemi.

Võta ühendust!