Koolitus

Meiega on võimalik teha erinevaid turvavaldkonnaga seotud koolitusi, nagu näiteks turvatöötaja ja turvajuhi koolitus. Samuti pakume liiklusreguleerija koolitust.  Koolitusmeetodina kasutame interaktiivset loengut, situatsiooni lahendamise ülesandeid ning praktilisi harjutusi. Meie koolitamise tugevuseks on praktiliste ülesannete lahendamine, mis annab hea platvormi ning kogemuse reaalsete olukordade hindamisel. Korraldame tööalaseid koolitusi vastavalt ettevõtete tellimusele üksikisikutele või gruppidele. Koolituste läbiviimisel kaasame ka teiste valdkondade eksperte, kellel on valdkonnale vastav kõrgem haridus või vastav töökogemus õpetatavas valdkonnas.
Võta ühendust!

koolitus