Isikukaitse teenus

Meie professionaalsed ja erivahenditega varustatud isikukaitsjad suudavad tagada kliendi julgeoleku ja ohutuse ka kõige keerulisemates olukordades. Isikukaitse ja eskortimise tõhususe kindlustab põhjalik eeltöö ning oskus ennetada või märgata ja kõrvaldada ohtusid. Antud teenuse puhul on võimalik kasutada meie poolt pakutavaid autosid ettevõtte masinapargist.

Võta ühendust!

Isikukaitse teenus