TURVATEENUS | Gold Security Group

Teie meelerahu on meile number üks!

Kas arvate, et kõik turvafirmad on samasugused? Kui palkate turvatöötajad enda ettevõtte või ürituse kaitsmiseks, siis soovite saada läbimõeldud, professionaalset ja usaldusväärset teenust.
See ongi meie eesmärk!

turvateenus

Mida kliendid arvavad ?

GSG-ga oleme peamiselt teinud koostööd just tänu väga paindliku teenuse osutamisele ning antud lubadustest kinni pidamisele. Kui tavaliselt iseloomustatakse ostetavat teenust: „hind, kvaliteet, aeg – vali neist kaks“, siis GSG puhul võib linnukese kõigi kolme ette teha.
Kalvar Paur
AS TREV-2 Grupp, Projektijuht
Oleme koostööga väga rahul. Lubadustest peetakse ilusti kinni ning kiiretele muudatustele suudetakse reageerida, mis on turvaettevõtte puhul väga tähtis. Infovahetus on väga hea ja probleemidele pööratakse kohe tähelepanu! Lisaks on juhtkond professionaalne ja aktiivne koostööpartner, keda saame usaldada.
Annes Täht
Rapid Security OÜ, Müügidirektor
Gold Security Group OÜ meeskond on väga professionaalne, abivalmis ja kiire reageerimisega. Nad saavad suurepäraselt hakkama erinevate olukordade lahendamisega. Suur rõõm on nendega koostööd teha.
Kontserdihunt
Wolf Events OÜ
Kasutame GSG teenust kõigil oma UNDERGROUND FIGHT NIGHT poksivõistlustel ja võime julgelt öelda, et see on olnud parim valik. Mehed on alati väga täpsed, konkreetsed, mõistvad ning teevad oma tööd südamega. Meie koostöö jätkub kindlasti ja soovitame neid julgelt kõigile ürituste korraldajatele.
Gert Goršanov
Spordiklubi Corsagym
Hea on magama jääda, kui masinad on GSG poolt valvatud ja ülipositiivne on see , et turvatöötaja saab iga kell. Kiire ja mugav tellida, hea suhtlus.
Kristiina Loberov
AS TREFF, Projektijuht

Teenused

Liiklusreguleerimine

Liiklusreguleerijate abi vajatakse erinevates olukordades, kus tavaliiklus on häiritud või on vaja liiklust ajutiselt ümber korraldada. Koolitamata ja kogemusteta reguleerija võib oma tegevusega põhjustada korvamatuid tagajärgi.

Avaliku korra tagamine üritustel, klubides ja baarides

Piiritletud või piiritlemata territooriumil ja kindlaks määratud ajal, avalikus kohas korraldatav ettevõtmine, kus tagatakse avaliku korra reeglite täitmine ning on nõutav piletite ja ohtlike esemete kontroll ning turvalise läbipääsu tagamine.

Mehitatud valve

Mehitatud valve teenuse korral on meie turvatöötajad pidevalt valvataval objektil. Mehitatud valve kasutamine on vajalik olukordades, kus tehnilised valvelahendused ei pruugi turvalisuse tagamiseks olla piisavad.

Objekti ja tehnika valve

Tegeleme erinevate objektide mehitatud valvega nagu ehitusplatsid ja -konteinerid, hooned, soojakud jms. Lisaks pakume teenust ka tehnika valveks, olgu selleks kas ehitustehnika või muu.

Isikukaitse teenus

Meie professionaalsed ja erivahenditega varustatud isikukaitsjad suudavad tagada kliendi julgeoleku ja ohutuse ka kõige keerulisemates olukordades. Isikukaitse ja eskortimise tõhususe kindlustab põhjalik eeltöö ning oskus ennetada või märgata ja kõrvaldada ohtusid.

Patrullteenus

Meie ettevõte omab autoparki nii ettevõtte enda kui ka rendimasinate näol, seetõttu on meie võimekus pakkuda ka patrullteenust. Teenuse eesmärgiks on kahju ennetamine ja vältimine patrullringide ja objekti kontrollimise näol.

Väärtuste vedu ja julgestamine

Tänu tegevuse hoolikale läbimõtlemisele ja planeerimisele ning riskifaktorite eelnevale hindamisele võimaldame antud teenuse puhul parimat kvaliteeti. Suudame tagada teie väärtveose puutumatuse ning sujuva transpordi sihtkohta.

Rannavalve ja vetelpääste korraldamine

Suvisel ajal veedavad aega rannas väga paljud inimesed, kes niisama puhkab, kes mingi ürituse raames. Kohas kus on rohkelt inimesi ning läheduses ka vesi võib tekkida erinevaid kriisisituatsioone.

Garderoobi teenus

Pakume oma klientidele ka garderoobi täisteenust, mille puhul tuleb meie poolt üritusele garderoobihoidja. Garderoobihoidja ülesanneteks on valvata garderoobi, võtta vastu ning väljastada garderoobist pealisriideid ja hoida garderoobis puhtust ja korda.

Koolitus

Meiega on võimalik teha erinevaid turvavaldkonnaga seotud koolitusi nagu näiteks turvatöötaja ja turvajuhi koolitus. Meie koolitamise tugevuseks on praktiliste ülesannete lahendamine.

OÜ Gold Security Group on 2018. aastal loodud Eesti kapitalil põhinev turvaettevõte, mis pakub kvaliteetset ja mitmekülgset turvateenust.

Meie professionaalne ja kvalifitseeritud meeskond omab kogemusi ja teadmisi erinevates turvateenuste valdkondades nagu mehitatud valve, liikluskorraldus, parkimiskorraldus meditsiiniline julgestus ning vetelpääste valdkondades.

Meie kollektiiv koosneb vajaliku keeleoskusega pädevatest ja koolitatud töötajatest, kes omavad tööks vajalikku varustust ja erivahendeid ning kannavad korrektset vormiriietust.

Tehes koostööd meiega, oleme abiks võimalike probleemide ennetamisel ning tagame kiire lahenduse erinevatele probleemsetele situatsioonidele. Seades lepingupartnerid esikohale, tuleme vastu kliendi soovidele ning leiame sobilikud lahendused mõistliku hinna eest.

Seetõttu saame öelda, et meie põhiväärtused on parimad lahendused ja kindel kvaliteet.

Joonas Trolla
Juhatuse Liige

Personal

Meie kollektiiv koosneb vajaliku keeleoskusega pädevatest ja koolitatud töötajatest, kes omavad tööks vajalikku varustust ja erivahendeid ning kannavad korrektset vormiriietust. Personalivalikul lähtume objekti eripärast ja füüsilistest võimetest teha turvatööd.

Meie juhid omavad turvateenuse pakkumise kogemust aastast 2010 ja omavad Turvajuht tase 5 kutsetunnistust. Objektide juhtimise kogemuse oleme omandanud erinevatel tööstusobjektidel, ehitusobjektidel, festivalidel, meelelahutusasutustes jm.

team-member-icon

Joonas Trolla

Teenistusjuht
Juhatuse liige

+372 5552 4730
joonas@gsgsecurity.ee