Avaliku korra tagamine üritustel, klubides ja baarides

Piiritletud või piiritlemata territooriumil ja kindlaks määratud ajal, avalikus kohas korraldatav ettevõtmine, kus tagatakse avaliku korra reeglite täitmine ning on nõutav piletite ja ohtlike esemete kontroll ning turvalise läbipääsu tagamine.

Avalikku korda ning üldist turvalisust tagame turvaplaani kohaselt. Enne üritust koostatakse turvaplaan koos tellijaga ja kooskõlastatakse politseiga. Meie eelisteks ürituste turvalisuse tagamisel on koolitatud töötajad, kellel on vajalik keeleoskus ja läbitud vajalikud koolitused.

Sõltuvalt ürituse iseloomust kannavad meie töötajad vastavat vormiriietust ning varustust. Teeme ka tihedat koostööd Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti ja kohalike omavalitsustega. Laialdaste  teadmiste ja kogemuste põhjal saame kliendile pakkuda ka keerukama ürituse korral parimat ja kaalutletud lahendust. Samuti pakume reklaami paigaldamise teenust. Rendime ja paigaldame liiklusmärke ning suunaviitasid, mis vastavad Eestis kehtivatele nõuetele ja omavad vastavaid sertifikaate.

Avaliku korra tagamine üritustel, klubides ja baarides
Lisaks väliüritustele pakume turvateenust ka erinevates meelelahutusasutustes (klubid, baarid, pubid jms). Peame väga oluliseks sisekorrareeglite järgimist ning põhjalikku kontrolli, milletõttu on võimalik ennetada erinevaid probleemseid situatsioone.

Võta ühendust!