Mehitatud valve

Mehitatud valve teenuse korral on meie ühtses vormis ja erivahenditega varustatud turvatöötajad valvataval objektil pidevalt kohapeal. Mehitatud valve kasutamine on vajalik olukordades, kus tehnilised valvelahendused ei pruugi turvalisuse tagamiseks olla piisavad. Siin kehtib turvatöötaja esmane ülesanne, milleks on ohtlike situatsioonide ettenägemine ja ennetamine ning kiire tegutsemine kriisiolukorras. Selline teenus aitab kliendi turvariski viia miinimumini. Konfliktsituatsioonides suudavad turvatöötajad leida lahenduse ning reageerida vastavalt olukorrale. Kõikidele mehitatud valve objektidele loome turvatöötajate reservi, mis tagab jätkusuutliku teenuse pakkumise ka haiguste ja ootamatute sündmuste esinemisel.

Võta ühendust!

mehitatud valve