Teenused

Avaliku korra tagamine asutuses

Turvateenuse pakkumine erinevates meelelahutusasutustes (klubid, baarid, pubid jms)

Peame väga oluliseks sisekorrareeglite järgimist ning põhjalikku kontrolli, milletõttu on võimalik ennetada erinevaid probleemseid situatsioone. Samuti tuleb kasuks erinevate asutuste klientuuri ja omapärade tundmine.

 

Avaliku korra tagamine üritustel

Piiritletud või piiritlemata territooriumil ja kindlaksmääratud ajal, avalikus kohas korraldatav ettevõtmine, kus tagatakse avaliku korra reeglite täitmine ning on nõutav piletite ja ohtlike esemete kontroll ning turvalise läbipääsu tagamine. Laialdaste  teadmiste ja kogemuste põhjal saame kliendile pakkuda ka keerukama ürituse korral parimat ja kaalutletud lahendust.

 

Isikukaitse teenus

Meie professionaalsed ja erivahenditega varustatud isikukaitsjad suudavad tagada kliendi julgeoleku ja ohutuse ka kõige keerulisemates olukordades. Isikukaitse ja eskortimise tõhususe kindlustab põhjalik eeltöö ning oskus märgata ja kõrvaldada ohtusid. Antud teenuse puhul on võimalik kasutada meie poolt pakutavaid uusi autosid meie masinapargist.

 

Tehnika ja objekti valve

Tegeleme erinevate objektide mehitatud valvega nagu ehitusplatside-ja konteinerite valve, tehnika valve teede ehitusel jms. Kuna praktika näitab, et antud teenus vajab väga mobiilset personali valmisolekut, suudame oma klientidele seda ka võimalikult kiirelt ja paindlikult pakkuda. Meie võimekus on klienti aidata igal ajal.

 

Liiklus-ja parkimiskorraldusteenus

Meie pakutavate teenuste hulka kuulub ka liiklusreguleerimine, parkimiskorraldus ning märkide paigaldamine, kooskõlastatud liiklusskeemide alusel. Koolitatud ning nõuete kohase varustusega liiklusreguleerijate ja parkimiskorraldajate abiga muudame liiklemise üheselt arusaadavaks ning turvalisemaks.

 

Esmaabi ja rannavalveteenus

Tagame avaliku korra järgimist ja ohutust, erinevatel väliüritustel, spordiüritustel, suvepäevadel ning supluskohtades üle Eesti. Personal on saanud nõuetele vastavad koolitused ning omab kutsetunnistust ja töökogemust meditsiini valdkonnas,  kindlustamaks kiire ja professionaalse tegutsemise kriisiolukordades.

 

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar